τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος

All +__ this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος

τουτο δε γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος

τουτο δε γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος


BibleBrowser.com