και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων

And Jesus answered and spake unto them again by parables and said

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν εν παραβολαις αυτοις λεγων

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν εν παραβολαις αυτοις λεγων


BibleBrowser.com