γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι με πειραζετε υποκριται

But Jesus perceived their wickedness and said Why tempt ye me ye hypocrites

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι με πειραζετε υποκριται

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι με πειραζετε υποκριται

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι με πειραζετε υποκριται

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι με πειραζετε υποκριται


BibleBrowser.com