και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον απηλθον

When they had heard these words they marvelled and left him and went their way

και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον απηλθον

και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον απηλθον

και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον απηλθαν

και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον απηλθαν


BibleBrowser.com