εν τη ουν αναστασει τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven for they all had her

εν τη ουν αναστασει τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

εν τη ουν αναστασει τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

εν τη αναστασει ουν τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

εν τη αναστασει ουν τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην


BibleBrowser.com