και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

And when the multitude heard this they were astonished at his doctrine

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου


BibleBrowser.com