αυτη εστιν πρωτη και μεγαλη εντολη

This is the first and great commandment

αυτη εστιν πρωτη και μεγαλη εντολη

αυτη εστιν πρωτη και μεγαλη εντολη

αυτη εστιν η μεγαλη και πρωτη εντολη

αυτη εστιν η μεγαλη και πρωτη εντολη


BibleBrowser.com