εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται

On these two commandments hang all the law and the prophets

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος κρεμαται και οι προφηται

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος κρεμαται και οι προφηται


BibleBrowser.com