λεγει αυτοις πως ουν δαυιδ εν πνευματι κυριον αυτον καλει λεγων

He saith unto them How then doth David in spirit call him Lord saying

λεγει αυτοις πως ουν δαυιδ εν πνευματι κυριον αυτον καλει λεγων

λεγει αυτοις πως ουν δαβιδ εν πνευματι κυριον αυτον καλει λεγων

λεγει αυτοις πως ουν δαυειδ εν πνευματι καλει κυριον αυτον λεγων

λεγει αυτοις πως ουν δαυιδ εν πνευματι καλει αυτον κυριον λεγων


BibleBrowser.com