οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν

And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν


BibleBrowser.com