μηδε κληθητε καθηγηται εις γαρ υμων εστιν ο καθηγητης ο χριστος

Neither be ye called masters for one is your Master even Christ

μηδε κληθητε καθηγηται εις γαρ υμων εστιν ο καθηγητης ο χριστος

μηδε κληθητε καθηγηται εις γαρ υμων εστιν ο καθηγητης ο χριστος

μηδε κληθητε καθηγηται οτι καθηγητης υμων εστιν εις ο χριστος

μηδε κληθητε καθηγηται οτι καθηγητης υμων εστιν εις ο χριστος


BibleBrowser.com