μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

Ye fools and blind for whether is greater the gift or the altar that sanctifieth the gift

μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον


BibleBrowser.com