και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον

And whoso shall swear by the temple sweareth by it and by him that dwelleth therein

και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον

και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον

και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον

και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον


BibleBrowser.com