ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας

Wherefore ye be witnesses unto yourselves that ye are the children of them which killed the prophets

ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας

ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας

ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας

ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας


BibleBrowser.com