και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων

Fill ye up then the measure of your fathers

και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων

και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων

και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων

και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων


BibleBrowser.com