αμην λεγω υμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

Verily I say unto you All these things shall come upon this generation

αμην λεγω υμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

αμην λεγω υμιν ηξει ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην

αμην λεγω υμιν ηξει ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην

αμην λεγω υμιν ηξει ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην


BibleBrowser.com