και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι ραββι

And greetings in the markets and to be called of men Rabbi Rabbi

και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι ραββι

και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι ραββι

και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββει

και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι


BibleBrowser.com