και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους

And many false. prophets shall rise and shall deceive many

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους


BibleBrowser.com