και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

And because iniquity shall abound the love of many shall wax cold

και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων


BibleBrowser.com