ο επι του δωματος μη καταβαινετω αραι τα εκ της οικιας αυτου

Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house

ο επι του δωματος μη καταβαινετω αραι τα εκ της οικιας αυτου

ο επι του δωματος μη καταβαινετω αραι τι εκ της οικιας αυτου

ο επι του δωματος μη καταβατω αραι τα εκ της οικιας αυτου

ο επι του δωματος μη καταβατω αραι τα εκ της οικιας αυτου


BibleBrowser.com