και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι τα ιματια αυτου

Neither let him which is in the field return back to take his clothes

και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι τα ιματια αυτου

και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι τα ιματια αυτου

και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι το ιματιον αυτου

και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι το ιματιον αυτου


BibleBrowser.com