ιδου προειρηκα υμιν

Behold I have told you before

ιδου προειρηκα υμιν

ιδου προειρηκα υμιν

ιδου προειρηκα υμιν

ιδου προειρηκα υμιν


BibleBrowser.com