οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

For wheresoever +__ the carcase is there will the eagles be gathered together

οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

οπου εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

οπου εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι


BibleBrowser.com