ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα παντα γινωσκετε-- verb: present active middle: second person οτι" target="_self">
So likewise ye when ye shall see all these things know that it is near even at the doors

ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα παντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα παντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις


BibleBrowser.com