παντα δε ταυτα αρχη ωδινων

All +__ these are the beginning of sorrows

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων


BibleBrowser.com