ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

And likewise he that had received two he also gained other two

ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

ωσαυτως ο τα δυο εκερδησεν αλλα δυο

ωσαυτως ο τα δυο εκερδησεν αλλα δυο


BibleBrowser.com