και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

And I was afraid and went and hid thy talent in the earth lo there thou hast that is thine

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον


BibleBrowser.com