και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων

And he shall set +__ the sheep on his right hand but the goats on the left

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων

και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων


BibleBrowser.com