ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

When saw we thee a stranger and took thee in or naked and clothed thee

ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν


BibleBrowser.com