ποτε δε σε ειδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee

ποτε δε σε ειδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

ποτε δε σε ειδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

ποτε δε σε ειδομεν ασθενουντα η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

ποτε δε σε ειδομεν ασθενουντα η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε


BibleBrowser.com