και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

And from that time he sought opportunity to betray him

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω


BibleBrowser.com