οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα

Now when the even was come he sat down with the twelve

οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα

οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα

οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα μαθητων

οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα {VAR1: [μαθητων] }


BibleBrowser.com