μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

But after I am risen again I will go before you into Galilee

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν


BibleBrowser.com