τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε-- verb: present active middle: second person το" target="_self"> -- verb: present middle imperative: second person ηγγικεν -- verb: second aorist active middle: second person singular η -- verb: perfect active indicative: third person singular ωρα -- definite article: nominative singular feminineκαι -- noun: nominative singular feminineο -- conjunctionυιος -- definite article: nominative singular masculineτου -- noun: nominative singular masculineανθρωπου -- definite article: genitive singular masculineπαραδιδοται -- noun: genitive singular masculineεις -- verb: present passive indicative: third person singular χειρας -- prepositionαμαρτωλων -- noun: accusative plural feminine" target="_self">-- adjective: genitive plural masculine

Then cometh he to his disciples and saith unto them Sleep on now and take your rest behold the hour is at hand and the Son of man is betrayed into the hands of sinners

τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων

τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων

τοτε ερχεται προς τους μαθητας και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων

τοτε ερχεται προς τους μαθητας και λεγει αυτοις καθευδετε {VAR2: [το] } λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων


BibleBrowser.com