εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

Rise let us be going behold he is at hand that doth betray me

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με


BibleBrowser.com