ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

Now he that betrayed him gave them a sign saying Whomsoever +__ I shall kiss that same is he hold him fast

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον εαν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον


BibleBrowser.com