του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper

του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου


BibleBrowser.com