τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν

What think ye They answered and said He is guilty of death

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν

τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπαν ενοχος θανατου εστιν


BibleBrowser.com