λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

Saying Prophesy unto us thou Christ Who is he that smote thee

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε


BibleBrowser.com