και παλιν ηρνησατο μεθ ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

And again he denied with an oath +__ I do not know the man

και παλιν ηρνησατο μεθ ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

και παλιν ηρνησατο μεθ ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον


BibleBrowser.com