ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι [τοις] πτωχοις

For this ointment might have been sold for much and given to the poor

ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι [τοις] πτωχοις

ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοις

εδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοις

εδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοις


BibleBrowser.com