και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην

And they stripped him and put on him a scarlet robe

και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην

και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην

και εκδυσαντες αυτον χλαμυδα κοκκινην περιεθηκαν αυτω

και εκδυσαντες αυτον χλαμυδα κοκκινην περιεθηκαν αυτω


BibleBrowser.com