οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων

And they that passed by reviled him wagging their heads

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων

οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων


BibleBrowser.com