το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον αυτον

The thieves also which were crucified with him cast the same in his teeth

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον αυτον

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον αυτω

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες συν αυτω ωνειδιζον αυτον

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες συν αυτω ωνειδιζον αυτον


BibleBrowser.com