τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος

Some of them that stood there when they heard that said +__ This man calleth for Elias

τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος

τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος

τινες δε των εκει εστηκοτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλειαν φωνει ουτος

τινες δε των εκει εστηκοτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος


BibleBrowser.com