και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν αυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν

And if this come to the governor's ears we will persuade him and secure +__ you

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν αυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν αυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν και υμας αμεριμνους ποιησομεν

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν {VAR2: [αυτον] } και υμας αμεριμνους ποιησομεν


BibleBrowser.com