και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν

And when they saw him they worshipped him but some doubted

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν οι δε εδιστασαν

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν οι δε εδιστασαν


BibleBrowser.com