ην δε η ιδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει χιων

His countenance was like lightning and his raiment white as snow

ην δε η ιδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει χιων

ην δε η ιδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει χιων

ην δε η ειδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ως χιων

ην δε η ειδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον ως χιων


BibleBrowser.com