ποιησατε ουν καρπον αξιον της μετανοιας

Bring forth therefore fruits meet for repentance

ποιησατε ουν καρπον αξιον της μετανοιας

ποιησατε ουν καρπους αξιους της μετανοιας

ποιησατε ουν καρπον αξιον της μετανοιας

ποιησατε ουν καρπον αξιον της μετανοιας


BibleBrowser.com