ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet saying

ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος


BibleBrowser.com